Informujemy, że zarówno Żłobek SMYCZEK jak i Przedszkole SMYK uzyskały certyfikaty firmy zaświadczające używanie generatora ozonu do przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń!
  Certyfikat – Żłobek SMYCZEK
  Certyfikat – Przedszkole SMYK

Drodzy Rodzice,

mogą Państwo skorzystać z wybranej przez nas oferty ubezpieczenia dzieci lub też ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

  Oferta

Dyrektor
Anna Topolska


Kochane Smyki i Smyczki! Drodzy Rodzice!

Powolutku zbliżamy się do nowego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że korzystacie intensywnie z pięknej słonecznej pogody i nabieracie sił na wspólne nowe przygody w naszym przedszkolu. Czekają na Was czyste sale i nowe pomoce oraz zabawki. Widzimy się w czwartek 1 września😊🙃

Przedszkole i żłobek są czynne od godz. 6.30. Nowym przedszkolakom, w miarę możliwości, zalecamy krótszy pobyt w placówce w pierwszych dniach (2-3 godz.), tak, aby poczuły niedosyt. Rodziców prosimy o pozytywne nastawienie i uśmiech mimo oczywistego stresu związanego z oddaniem nam swojego Skarbu pod opiekę. Postaramy się, aby wszystko przebiegło na spokojnie.

Organizacja pracy:

Przedszkole Broniewskiego – 3 latki wchodzą od strony ul. Broniewskiego (II piętro), 4 latki i 3 latki wchodzą od strony tzw. starej targowicy.

Przedszkole Siejnik – 3-4 latki – mała sala, 4-5 latki – sala od ulicy. Wejście oczywiście od strony szkoły.

W tym roku będzie funkcjonował żłobek na os. Siejnik.

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice,

informujemy, że żłobek przy ul. Broniewskiego 9 działa do końca sierpnia 2022 r. Od 1 września będziemy przyjmowali dzieci tylko do żłobka na os. Siejnik. Dzieci, które uczęszczają do żłobka przy ul. Broniewskiego i rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do żłobka na rok 2022/23 będą przyjęte do placówki na os. Siejnik w pierwszej kolejności.

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice,

W związku ze zbliżającymi się wakacjami i koniecznością zaplanowania pracy placówki w tym okresie bardzo proszę o złożenie deklaracji uczęszczania dziecka do placówki w okresie czerwiec-sierpień. Deklaracje są dostępne również u opiekunek oraz nauczycielek. Proszę o ich zwrot do dnia 27 maja 2022 r.

  Deklaracja – Przedszkole

  Deklaracja – Żłobek

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 w naszych placówkach.

  Regulamin bezpieczeństwa – Przedszkole

  Regulamin bezpieczeństwa – Żłobek

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021, poz. 2270) uprzejmie prosimy o podanie do dnia 12 stycznia 2022r. następujących danych:

1. numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
2. daty urodzenia rodziców
3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL
4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym – podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej jest Niepubliczne Ognisko Edukacyjne Renata Dunaj Przedszkole „Smyk”, Żłobek „Smyczek”, 19-400 Olecko, ul. Broniewskiego 9, NIP 847-123-36-47
Podstawę dla ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit.c) RODO w związku z art. 53 ustawy ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021, poz. 2270).

Podanie lub zaktualizowanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z powyżej wskazanej podstawy prawnej.

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do tego przepisami prawa, w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.
Przysługują Państwu prawa określone przepisami RODO, w tym prawo do skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego i ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem: Niepubliczne Ognisko Edukacyjne Renata Dunaj Przedszkole „Smyk”, Żłobek „Smyczek”, 19-400 Olecko, ul. Broniewskiego 9, NIP 847-123-36-47

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice, kochane Smyki!

Wielkimi krokami zbliżamy się do początku kolejnego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że wszystkim udało się skorzystać z letnich kąpieli, zabaw, wycieczek i że macie energię na zdobywanie kolejnych doświadczeń. Będziemy czekać na Was 1 września.

Nastąpiły pewne zmiany, o których chcemy Was poinformować.

W przedszkolu przy ul. Broniewskiego 9 organizacja będzie wyglądała następująco:

 • Grupa 3 latków będzie znajdowała się na II piętrze (wejście od strony Broniewskiego 9) – panie Agnieszka Kropiwnicka i Dorota Nalewajko.
 • Grupa 4 latków – sala na parterze, bez zmian – wchodzimy od strony starej Targowicy – panie Joanna Maj i Marta Szmurło.
 • Grupa 5 latków – sala na parterze, szatnia od strony starej Targowicy – panie Katarzyna Chmielewska i Aneta Gorlewska.

Przedszkole na os. Siejnik:

 • Grupa 3 latków – panie Katarzyna Adamczyk i Grażyna Bednarek.
 • Grupa 4-5 latków – panie Paulina Szukajtys i Sylwia Konopko.

Załóżcie wygodny strój (nie galowy). Dzieci, które przyjdą do naszego przedszkola pierwszy raz w miarę możliwości prosimy odebrać wcześniej, np. po obiadku. Rodziców prosimy o pozytywne nastawienie, uśmiech i krótkie pożegnanie. Wiemy, że powierzacie nam swoje największe skarby. Postaramy się zrobić wszystko, aby czuły się u nas jak najlepiej.

Do zobaczenia!


Drodzy Rodzice,

ograniczenie funkcjonowania przedszkoli i żłobków zostało wydłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r.
Przypominamy, że przedszkole i żłobek prowadzą dyżur przy ul. Broniewskiego 9 w godzinach od 6.30-16.00. Od dnia 12 kwietnia (poniedziałek) żłobek pracuje w godzinach od 6.45-16.30. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 87 520 36 25.

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z podpisanym w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/560), działanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów) będzie zawieszona w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2021 r.

Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Dyżur pełni przedszkole i żłobek przy ul. Broniewskiego 9 w godz. od 6.30-16.00. Osoby, których dzieci kwalifikują się do opieki w żłobku proszone są o informację pod numerem telefonu 87 520 36 25 bądź też przez grupę messenger przez opiekunkę.

Dyrektor
Anna Topolska


Drodzy Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 marca 2021 r. od dnia 29 marca do 11 kwietnia zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie przedszkola. Zgodnie z tym rozporządzeniem dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
  • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze,
  • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Dyżur pełni przedszkole i żłobek przy ul. Broniewskiego 9 w godz. od 6.30-16.00. Osoby, których dzieci kwalifikują się do opieki i kształcenia w przedszkolu proszone są o informację pod numerem telefonu 87 520 36 25 bądź też przez grupę messenger do nauczycielki grupy.
Rodzic jest zobowiązany wypełnić stosowny wniosek (jest on dostępny w przedszkolu).

Dyrektor
Anna Topolska


Drogie Smyki,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie prozdrowotnym „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

  Regulamin konkursu


Drogie Dzieci,

Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Olecku
zaprasza do udziału w konkursie
kulinarnym: „KUCHCIKOWE SMYKI”
na najlepszy przepis kulinarny dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Regulamin konkursu


Drogie Dzieci,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedszkolnym konkursie plastycznym „Smykowa Choinka”. Konkurs polega na stworzeniu ozdoby choinkowej z różnego rodzaju materiałów. Szczegóły konkursu znajdziecie poniżej. Liczymy na Waszą kreatywność!

  Smykowa Choinka


Drodzy Rodzice,

w dniu 19 listopada zmieniły się wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli. W obecnej sytuacji dziecko, które zamieszkuje z osobą będącą na kwarantannie może uczęszczać do przedszkola. Nie ma takiej zgody tylko w przypadku izolacji. W związku z tym zmienia się również oświadczenie rodzica.

Dyrektor
Anna Topolska

  Oświadczenie rodzica

  Żłobek Broniewskiego – procedury

  Przedszkole Broniewskiego – procedury

  Żłobek Siejnik – procedury

  Przedszkole Siejnik – procedury

  Wytyczne GIS – przedszkola i żłobki