Przedszkole

Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2024/2025.

Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną, która sama określa zasady rekrutacji dzieci do przedszkola. Oferta jest skierowana do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja trwa cały rok. Dzieci mogą być przyjęte do naszej placówki jeśli tylko dysponujemy wolnymi miejscami. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane są dzieci, które uczęszczały do Żłobka „Smyczek” oraz posiadają rodzeństwo, które uczęszcza do naszego przedszkola bądź żłobka.

Rodzice informowani są o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną bądź mailową na adres podany w formularzu. Jeśli decyzja jest pozytywna rodzice otrzymują (e-mail) wzór umowy do zapoznania się i podjęcia decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w dokumentacji. Proces rekrutacyjny kończy się skutecznym zawarciem umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych pomiędzy Rodzicami/Opiekunami prawnymi a Przedszkolem.

Zatajenie przez Rodziców w czasie procesu rekrutacyjnego istotnych informacji dotyczących specyficznych trudności lub zdrowia dziecka może skutkować unieważnieniem umowy. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka bez konieczności podania przyczyny. Dyrektor może zmienić zasady rekrutacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz innych niezależnych od niego okoliczności.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola składamy drogą online (link poniżej).
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 87 520 36 25.

  ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Żłobek

Zapisy do żłobka trwają cały rok. Jeśli tylko dysponujemy wolnymi miejscami przyjmujemy dziecko w ustalonym wspólnie terminie.

Nasz żłobek jest placówką niepubliczną, która sama określa zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Oferta jest skierowana do dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice informowani są o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną bądź mailową na adres podany w formularzu. Jeśli decyzja jest pozytywna rodzice otrzymują (e-mail) wzór umowy do zapoznania się i podjęcia decyzji. Proces rekrutacyjny kończy się skutecznym zawarciem umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych pomiędzy Rodzicami/Opiekunami prawnymi a Przedszkolem.

Zatajenie przez Rodziców w czasie procesu rekrutacyjnego istotnych informacji dotyczących specyficznych trudności lub zdrowia dziecka może skutkować unieważnieniem umowy. Dyrektor może zmienić zasady rekrutacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz innych niezależnych od niego okoliczności.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola składamy drogą online (link poniżej).
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 87 520 36 25.

  ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA