WARUNKI LOKALOWE

Dbając o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój naszych Smyków stworzyliśmy warunki lokalowe, które dają dzieciom poczucie domowej i rodzinnej atmosfery.
Staramy się cały czas podnosić standard usług wyposażając przedszkole w nowe pomoce dydaktyczne Montessori, zabawki edukacyjne oraz sprzęt multimedialny.
Przygotowanie otoczenia ma kluczowe znaczenie. Powinno być uporządkowane, zorganizowane w logiczny sposób, bezpieczne, pozwalające na samodzielność.
W naszym przedszkolu dążymy do minimalizmu. Mniej znaczy więcej.

(zdjęcia dostępne wkrótce)