NASZA MISJA

Misją przedszkola jest stworzenie świata, w którym każde dziecko zgodnie z własnym tempem i możliwościami przygotowało się do życia.

Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w dzieciach poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie.

Pragniemy, aby z naszego przedszkola wychodziły dzieci spełnione i szczęśliwe, wolne i asertywne, ale również życzliwe i szanujące innych ludzi, okazujące wdzięczność i współczucie.