OFERTA

Przedszkole Niepubliczne „Smyk” świadczy usługi w dwóch oddziałach: w przedszkolu przy ul. Broniewskiego 9 oraz w oddziale zamiejscowym przedszkola na os. Siejnik I 8. Nasze przedszkole realizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dodatkowo oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych m.in. język angielski, zajęcia logopedyczne, religię, zajęcia ruchowe, rytmikę, zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia sensoryczne, kulinarne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę oraz nauczycieli specjalistów. W misji przedszkola leży: wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, troska o rozwój duchowy, moralny oraz wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego
i fizyczno-zdrowotnego, rozwijanie aktywności twórczej, przybliżenie dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji narodowych i regionalnych.

Zależy nam na dobrej współpracy z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która koncentruje się na dziecku i jego potrzebach, dba o jego harmonijny rozwój w powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym.
Dbamy o to, aby w naszej placówce panowała rodzinna atmosfera, a relacje były oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Współpracujemy z rodzicami traktując ich jako najważniejszych i pierwszych nauczycieli swoich dzieci. Organizujemy różnorodne spotkania integracyjne w przedszkolu, a także poza nim. Wspieramy rodziców w wychowaniu ich dzieci oferując warsztaty dla rodziców, pogadanki i indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem.

Oferujemy własną, zdrową kuchnię bez sztucznych produktów i konserwantów. Dostosowujemy jadłospis i sposób żywienia do najbardziej indywidualnych potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy pięć grup przedszkolnych

Przedszkole przy ul. Broniewskiego
  • Krasnoludki 2,5-3-latki
  • Słoneczka 3-4-latki
  • Sówki 4-5-latki
Przedszkole na os. Siejnik
  • Jagódki 4-5-latki
  • Biedroneczki 2,5-4 latki

 

Dzieci mogą przebywać w naszym przedszkolu dowolną liczbę godzin (maksymalnie 10) w godzinach od 5.40-17.30 (przedszkole przy ul. Broniewskiego), od 6.30-16.30 (przedszkole na os. Siejnik). W okresie wakacyjnym godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.