PLAN DNIA

5.40/6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne podejmowane przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycieli
8.00 – 8.15 Zabawy ruchowe
8.00 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe
9.00 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie, zajęcia dodatkowe
10.15 – 10.30 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
10.30 – 11.15 Pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki, czynności samoobsługowe w łazience i szatni
11.15 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
12.00 – 13.00/13.30 Zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, leżakowanie
13.00 – 14.15 Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia utrwalające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
14.15 – 14.30 Zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe
14.30 – 15.00 Podwieczorek, czynności samoobsługowe
15.00 – 17.30 Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań lub zabawy w ogrodzie, zajęcia wspomagające, indywidualne i w małych zespołach